Kijk om naar uw/jouw naaste

Dag zusters en broeders,

Graag wil ik jullie vragen om na te denken welke eenzame ouderen en/of kwetsbare mensen er in jullie wijk zijn, die extra hulp kunnen gebruiken.
Het gaat nadrukkelijk niet om bezoekwerk, maar met name om boodschappen inkopen, daar waar men geen familie / vrienden / buren heeft.

Mag ik jullie vragen om eventuele namen (graag ook met adres) door te geven aan de coördinatoren van Spring-In of aan een van de diakenen?
Er zijn al diverse gemeenteleden die zich bij ons aangemeld hebben voor deze vorm van ondersteuning.
Dan koppelen wij graag vraag en aanbod in deze aan elkaar.

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Paul de Jager