Kinderbijbeldag 2021

We zijn dankbaar dat op de Bijbeldag zoveel kinderen meekeken en meededen. Een terugblik vindt u op www.echtbelangrijk.nl.

Ook zijn hier foto’s te vinden.

Alle 300 DuikErin GoodieBags hebben een adres gevonden. We zijn dankbaar dat er zoveel enthousiasme voor was. Met plezier hebben we gewerkt aan de uitzendingen.

Toch zouden we de kinderen zo graag weer echt in de tent en in de kerk zien. Samen zingen, samen luisteren naar een bijbelverhaal, samen knutselen en kijken naar toneelstuk/voorstelling! Bidt u mee of de kinderen iets van Gods liefde mogen proeven, dat ze (ook als het stormt) op Hem kunnen vertrouwen?

Ook bidden we voor degenen die later kijken of over een schouder meekijken. We leggen het in Gods handen…