KinderBijbeldagen

In de voorjaarsvakantie worden twee KinderBijbeldagen georganiseerd. In het vorige Kerkblad viel hierover meer te lezen. Fijn dat op deze manier de kinderen toch een alternatief voor fysieke bijeenkomsten wordt geboden. We bidden om zegen.
Ook de Kinderkerk verzorgt elke zondagmorgen een programma. We zijn blij met de werkgroep die dit, steeds weer, gestalte geeft. Het is een heel werk, maar we zien dat
het een groot bereik heeft. Er is een vaste groep van maar liefst 120 kinderen.
Een kleine commissie is momenteel al weer bezig met de voorbereiding van de Kinderbiddagdienst op woensdagmiddag 10 maart, 14.30 uur. Het belooft iets heel bijzonders te worden. Kinderen en ouders horen hierover binnenkort meer.

Ten slotte
Een hartelijke groet, ds. G.J. Mink.