KinderBijbelfeest

Komende week hopen we met alle kinderen uit groep 1 t/m 5 het KinderBijbelfeest te vieren. Bidt u mee voor gezegende dagen? Dat het Evangelie vrijuit gedeeld mag worden en ontvangen mag worden in de harten van kinderen en alle andere bezoekers?

De kinderen hopen op woensdag- en donderdagochtend (26-27 oktober) stil te staan bij het thema ´Alles Andersom´. Heb je je niet opgegeven, dan kan dat nog snel (uiterlijk 21 oktober) of kom op donderdag naar goochelaar Jan! Hiervoor hoef je je niet op te geven: loop op woensdagochtend gewoon binnen vanaf 10.45 uur.

Aanmelden als medewerker kan nog steeds! We kunnen nog heel goed helpende handen gebruiken. Volwassenen om een groepje te begeleiden of pannenkoeken te bakken… Maar ook tieners of wie een maatschappelijke stage moet lopen. Hiervoor kun je je ook via de site aanmelden. Daar staat meteen aangegeven wat er te doen is en op welke tijden.

Tijdens het feest staat er een witte tent op het kerkplein.

Buurtgenoten en allen die zin hebben in wat warms en gezelligs, zijn van harte welkom om binnen te lopen. Neem ook gerust iemand mee, de tent heeft geen drempel maar kan door sommigen wel zo ervaren worden. Samen gaan is altijd makkelijker!

Denkt u/denk jij ook aan het inleverpunt voor de Voedselbank? Ook is er informatie te vinden over vrijwilligerswerk in Sliedrecht. Alle informatie nalezen kan in het vorige op www.echtbelangrijk.nl. Vragen of bijzonderheden kunnen altijd gedeeld worden via info@echtbelangrijk.nl.

Op zondag 30 oktober hopen we het KinderBijbelfeest af te sluiten in de Grote Kerk. In de dienst van 10.45 uur zal ds. Teeuw voorgaan en deze wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Meer informatie volgt nog.

Werkgroep kinderevangelisatie en evangelisatiecommissie.