Kinderbijbelweek

Op 21, 22 en 23 oktober staat de grote tent weer klaar voor de Kinderbijbelweek!
Het thema is ‘Zeesterren’.
We willen de kinderen laten ontdekken en leren waarom en hoe ze achter Jezus aan kunnen gaan.
We willen de kinderen graag vertellen wie ze mogen volgen: de Heere Jezus!
Zonder hulp vanuit de gemeente kan de KBW niet worden gehouden. Hoe kunt u helpen? U kunt zich opgeven om één of meerdere dagdelen te komen helpen in de tent. Om het programma goed te kunnen uitvoeren, hebben we elk dagdeel minstens 30 medewerkers nodig. Houd het kerkblad in de gaten voor het opgaveformulier.
Ook nodigen wij u uit voor de voorbereidingsavond die op 9 oktober a.s. vanaf 19.30 uur wordt gehouden in het Dienstgebouw. Naast wat praktische voorbereidingen
voor knutselwerkjes e.d. denken we met elkaar alvast na over het thema en vertellen we iets over het programma. Schrijf deze datum dus alvast in uw agenda.
Wilt u ook in uw gebed denken aan het kinderevangelisatiewerk?
Namens de Werkgroep Kinderevangelisatie,
Helma Heijkoop