Kinderkerk

Wat hoorde ik een enthousiaste reacties op de kinderkerk. Zo veel kinderen wilden er graag bij zijn. Ouders werden door hun kinderen ‘gedwongen’ hen te brengen, ook al konden ze zelf, vanwege de grote toeloop, geen plaatsje in de Grote Kerk bemachtigen. We zijn heel dankbaar voor de enthousiaste groep leiding die een en ander heeft uitgedacht en gestalte geeft. Dat is veel werk en bepaald niet eenvoudig. Maar wel zegenrijk. Het woord ‘enthousiast’ past hierbij helemaal. Het betekent namelijk letterlijk: ‘in God zijn’. Dat is werk van de Heilige Geest. Ik geloof dat de Heilige Geest actief is in onze gemeente in haar geheel en zeker ook bij de kinderkerk. We bidden om een voortdurende zegen.
Ik zou me kunnen voorstellen dat er nog meer kinderen van de geboden gelegenheid gebruik zouden willen maken. Is er ruimte? Jazeker: er kunnen er nog meer bij. Dus: ouders, laat je kinderen gaan en geef hun en passant zo ook het patroon van de zondag mee.