Koken voor de Alpha cursus

Alpha cursus
Na de vorige oproep hebben zich 6 kokers gemeld, maar graag zouden we er nog 4 verwelkomen. Wie voelt zich geroepen om op een dinsdagavond voor
8 personen te koken?

Opgeven kan bij Frans Willemsen, tel. 415506 of f.m.willemsen@filternet.nl
We rekenen op jullie voorbede en medewerking.