Komst ds. J.W. Sparreboom

Komst ds. J.W. Sparreboom
We kijken uit naar zijn komst en die van zijn gezin in ons midden. Een vacaturetijd duurt dan toch wel lang, is mijn beleving. De voorbereidingen voor de bevestiging- en intrededienst op zondag 10 mei in de Grote Kerk zijn volop in gang gezet.
De uitnodigingen zijn voor vorig weekend verzonden. De sleuteluitreiking van de pastorie Rembrandtlaan 193, 3362 AG, is gepland op 9 mei; ook dat zit, mede dankzij de inzet van de verantwoordelijke kerkrentmeesters, goed op schema. Ds. Sparreboom heeft dan een plek van waaruit gewerkt kan worden. De verhuizing van het gezin is voorzien rond het begin van de zomervakantie. Nadere berichtgeving volgt.