Koningslinde

Woensdag 6 juli was er in het Dr. Willem Dreespark een herdenkingsbijeenkomst. Hier
werd stilgestaan bij de gevolgen van de coronapandemie. Het is goed dat dit gebeurd is. Iedereen heeft de gevolgen ondergaan. Het leed is wel van heel diverse aard. Je kunt denken aan het missen van een examenfeest. Misschien moest je een deel van het genot van student-zijn missen. Vriendschap kreeg een andere kleur. Eenzaamheid was het lot van velen. Long-covid bepaalt het leven en omdat deze periode zo lang aanhoudt, heeft dit gevolgen voor je baan en inkomsten. Heel schrijnend was, zeker in de beginperiode, dat mensen in eenzaamheid moesten sterven en dat het familieleden soms niet was toegestaan afscheid te nemen van hun geliefde.
En dat wordt vaak nog erger gevonden dat het gemis op zich. Goed dus dat er een herdenkingsboom, een Koningslinde, geplaatst is.

Voorlopigheid
Misschien is nu een fase afgesloten, maar die afsluiting heeft wel veel voorlopigs in zich. Want hoe zal de rondgang van dit virus zich ontwikkelen? In onze omgeving horen en zien we weer een toeneming van het aantal besmettingen. Ook de ziekenhuisopnames lopen op. Hoe zal het gaan in het najaar? Zullen er dan toch weer maatregelen nodig zijn en zo ja, welke? Hierom is de periode waarin we nu leven toch nog steeds één van onzekerheid, die we misschien met een zomers vakantiegevoel proberen weg te drukken…..

Geestelijke winst
Inwoners van onze burgerlijke gemeente mochten in de vorm van een gedicht, een tekst of een tekening delen wat de coronapandemie voor hen betekend heeft. Op het moment dat ik schrijf, is nog niet bekend welke oogst dit heeft opgeleverd. Waarschijnlijk komt niet zo naar voren welke geestelijke winst, ja winst, geen verlies, dit heeft opgeleverd. Of was hiervan geen sprake? Juist als we meer en meer beseffen dat we kwetsbare mensen zijn, dat sterfelijkheid ons deel is, dat we nu juist niet de regie van ons bestaan hebben, zou dat wel eens heel heilzaam kunnen zijn. Het zou ons meer en meer op de Heer kunnen werpen. Wat zou het mooi zijn als we het hoe langer hoe meer van Hem zouden verwachten. Dan gaan we dus niet terug naar hoe het vroeger was, dan gaan we ook niet zomaar over tot de orde van de dag, maar dan leven we Gods toekomst tegemoet. Vanuit dit geloof zullen we, hoe het ook in de komende tijd met de besmettingen en de gevolgen ervan zal gaan, het kunnen uithouden! Die zegen, die geestelijke winst wens ik ons allen toe.