Koninklijke onderscheiding

Op vrijdag 26 april ontving dhr. G.C. (Gijs) Zonnenberg uit handen van de
burgemeester een koninklijke onderscheiding, hij werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Bij tal van vrijwilligerswerkzaamheden is ‘Ome Gijs’ betrokken (geweest). Zo heeft
hij onder andere verschillende kinderkoren geleid en kampen georganiseerd; velen
hebben warme herinneringen aan zijn talrijke zanguurtjes. Bovendien heeft hij als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand heel wat huwelijken begeleid.
We feliciteren hem heel hartelijk en wensen hem Gods zegen toe.