Kring ‘doop en geloofsopvoeding’

Tijdens een tweetal gespreksavonden willen we dieper ingaan op de relatie tussen de doop en de (geloofs)opvoeding van onze kinderen. Ouders die in de afgelopen twee jaar hun kind lieten dopen zijn hiervoor persoonlijk benaderd. Maar graag verspreid ik via deze weg de uitnodiging breder. De avonden zijn namelijk ook bedoeld voor wie hun kind (nog) niet lieten dopen, maar wel over het onderwerp van doop en geloofsopvoeding in gesprek willen gaan. En ook ouders die niet kortgeleden een kind lieten dopen, maar het fijn vinden om met anderen over dit thema in gesprek willen gaan, zijn van harte welkom. De avonden zijn op dinsdag 9 en dinsdag 16 mei, om 20.00 uur in de Maranatha Kerk. Ds. Vastenhout  vind het fijn om uiterlijk 16 april te horen wie mee zou willen doen.
Dat geeft voldoende tijd om met elkaar de avonden ook inhoudelijk voor te bereiden.