Kring voor huwelijksvoorbereiding

Denk je erover na om te gaan trouwen of ben je afgelopen jaar getrouwd? Kom dan naar de kring voor huwelijksvoorbereiding ‘Klaar voor de start’. Deze kring wil de deelnemende stellen onder andere:

Inzicht geven in Gods bedoeling met het huwelijk en de bijbelse gegevens waarop dit inzicht is gebaseerd.

Bouwstenen aanreiken voor het ontwikkelen van een christelijke visie op aspecten van het huwelijksleven.

Motiveren om het huwelijksleven in afhankelijkheid van God volgens deze christelijke visie in te richten.

De thema’s van de 5 avonden zijn:
– Wat zegt de Bijbel over het huwelijk?
– Liefde en trouw
– Communicatie en conflict
– Seksualiteit en gezinsvorming
– Huisgodsdienst

Hoe verloopt een avond?
Het doel van de avonden is de ontmoeting met elkaar, rondom het Woord van God. De één zal graag z’n mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen.

Wanneer?
We organiseren deze huwelijkscatechese D.V. in mei 2018, maar de datums zijn nog niet definitief. Dus neem ook bij twijfel over de periode contact met ons op.

Interesse of vragen?
Jeroen en Rosita Spek (0184426319)
Leendert en Netty Huijzer (0184422394)
E-mail: kring.klaarvoordestart@gmail.com