Kring voor huwelijksvoorbereiding

Denk je er over na om te gaan trouwen of ben je afgelopen jaar getrouwd? Kom dan naar de kring voor huwelijksvoorbereiding: ‘Klaar voor de start’. Deze kring wil de deelnemende stellen onder andere:

  • Inzicht geven in Gods bedoeling met het huwelijk en de  Bijbelse gegevens waarop dit inzicht is gebaseerd.
  • Bouwstenen aanreiken voor het ontwikkelen van een  christelijke visie op aspecten van het huwelijksleven.
  • Motiveren om het huwelijksleven in afhankelijkheid van   God volgens deze christelijke visie in te richten.

De thema’s van de 5 avonden zijn:

  • Wat zegt de Bijbel over het huwelijk?
  • Liefde en trouw
  • Communicatie en conflict
  • Seksualiteit en gezinsvorming
  • Huisgodsdienst

Het doel van de avonden is de ontmoeting met elkaar, rondom het Woord van God. De een zal graag z’n mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen.

We organiseren deze huwelijkscatechese D.V. februari / maart 2016, maar de data zijn nog niet definitief. Dus neem ook bij twijfel over de periode contact met ons op. Elke avond begint om 20.00 uur en eindigt om ongeveer 22.00 uur.

Interesse of vragen?

Jeroen en Rosita Spek, Beugelaar 10, tel. 0184-426319
Leendert en Netty Huijzer, Weresteijn 120, tel. 0184-422394

E-mail: kring.klaarvoordestart@gmail.com