Kunstproject ‘Engelen’

Bij ‘engelen’ hebben we wel een voorstelling. Voor veel mensen: een gevleugeld wezen. Maar er zijn ook heel andere verschijningsvormen. Soms onherkenbaar. Je zou bijvoorbeeld volgens de bijbel onbewust engelen thuis ontvangen kunnen hebben.
Op diverse manieren kun je engelen verbeelden. Omdat er zoveel soorten engelen zijn. Ook omdat er zoveel verschillend materiaal is: je kunt schilderen, boetseren, zagen, knippen enzovoort.
Binnenkort gaan we een Kunstproject ‘engelen’ opstarten. Amateur-kunstenaars uit Sliedrecht e.o. kunnen meedoen. Deelneming is niet gebonden aan kerkelijke achtergrond.
Het kan mooi zijn iemand mee te vragen die niet kerkelijk betrokken is, maar wel iets met kunst en/of engelen heeft.
Op een introductieavond op woensdag 24 mei, 20.00 uur in het CJMV-gebouw zal
ds. G.J. Mink een inleiding houden over engelen in de Bijbel. Ook gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de mogelijkheid zelf een verbeelding te maken, al of niet in groepsverband.
Tijdens een tweede bijeenkomst vindt nadere invulling plaats en worden afspraken gemaakt.
Het ligt in de bedoeling in november een open avond te houden voor belangstellenden waar het resultaat te bewonderen valt en met een muzikale omlijsting verder over dit thema zal worden gesproken.
Doe je mee?
Mail voor nadere informatie aan info@echtbelangrijk.nl of bel met:
Jolanda Lock-Verhaar, 06-54 24 74 11;
Gisela Mink-Tien, 06-22 93 31 08;
Hilde Schep-Kooistra, 0184-41 38 02.