Leegmaken kabelradiobusjes

Leegmaken kabelradiobusjes
Het is weer tijd om de kabelradiobusjes leeg te maken. In de loop van deze maand wordt telefonisch contact opgenomen met alle gemeenteleden die thuis een ‘spaarbusje’ in hun bezit hebben. Het verzorgen van de kabelradiobusjes en alles wat er mee te maken heeft, is door Hans van der Aa overgedragen aan Paul de Jager. Luistert u thuis ook regelmatig naar de kabelradio en spreekt het u aan om op deze wijze bij te dragen in de kosten van de radiouitzendingen? Neemt u dan contact op met Paul de Jager, telefoon 421768, of met het Kerkelijk Bureau, telefoon 415680. U krijgt dan een busje thuisbezorgd. U kunt ook een gift storten op bankrekening NL44RABO0359301231 ten name van CvK Hervormde Gemeente te Sliedrecht, onder vermelding van ‘Kabelradio’. Van harte aanbevolen! Laten we met z’n allen dankbaar zijn dat er – voor gemeenteleden, die om wat voor reden dan ook niet (meer) in staat zijn om zelf naar de kerk te komen – een mogelijkheid is om onze diensten in huiselijke kring mee te beleven. Uiteraard kunnen de diensten ook via internet worden (na)beluisterd.
Namens de Diaconie,
J. (Hans) van der Aa en J.P. (Paul) de Jager