Leegmaken kabelradiobusjes

Het is weer tijd om de kabelradiobusjes leeg te maken. In de loop van deze maand zal ik telefonisch contact opnemen met alle gemeenteleden die thuis een ‘spaarbusje’ in hun bezit hebben. Luistert u ook regelmatig naar de kabelradio en spreekt het u aan om op deze wijze bij te dragen in de kosten van de radiouitzendingen? Neemt u dan contact op met ondergetekende, telefoon 0184-421550 of met het Kerkelijk Bureau telefoon 0184-415680. U kunt ook een bijdrage storten op bankrekening NL44RABO0359301231 ten name van CvK Hervormde Gemeente te Sliedrecht (CvK=College van Kerk-rentmeesters), onder vermelding van ‘kabelradio’. Laten we met z’n allen dankbaar zijn dat er voor gemeenteleden, die om wat voor reden dan ook niet (meer) in staat zijn om zelf naar de kerk te komen, een mogelijkheid is om onze diensten in huiselijke kring mee te beleven. Uiteraard kunnen de diensten ook via internet worden (na)beluisterd!
Namens de Diaconie, J. (Hans) van der Aa