Leeskring Tom Wright

Tijdens het komende seizoen willen we graag een gemeentebrede leeskring organiseren waar we ons verdiepen in een boek van Tom Wright. Hij is een bekende Britse nieuwtestamenticus en voormalig bisschop binnen de Anglicaanse kerk. Op dit moment doceert hij in Oxford. Hij heeft veel boeken geschreven, waarvan een groot aantal voor een breed publiek toegankelijk is.
Veel van deze boeken zijn ook in het Nederlands vertaald.
Dit seizoen willen we samen een recent boek van Wright gaan lezen. Het heet Zeven wegwijzers. Hierin behandelt hij aan de hand van het Johannes-evangelie zeven wegwijzers naar God. We willen beginnen met een avond waarin we de persoon en het werk van Tom Wright introduceren. Tijdens die avond zullen we dan ook met elkaar de verdere invulling en opzet van de leeskring bespreken.
De datum voor deze avond is donderdag 30 september, om 20.00 uur.
De locatie wordt later bekend gemaakt.
Ben je nieuwsgierig geworden? Laat het ons weten!
Dat kan door één van ons te mailen.
Doe dat vóór 11 september.
Hartelijke groet,
Nico Broer, n.a.broer@kpnmail.nl
Rolf Paauwe, rolf.paauwe@hervormdsliedrecht.nl
Michiel Vastenhout, michiel.vastenhout@hervormdsliedrecht.nl