Licht in de wereld…

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. (Matteüs 5: 14)

Jezus zegt: ‘Ik ben het licht in de wereld. Ik ben gekomen en ben er nog steeds om licht te brengen waar het donker is. Ik nodig ook jou uit om een lichtbrenger te zijn. Breng licht in de wereld. Of beter nog: wees het licht in de wereld, zodat mijn koninkrijk niet verborgen blijft maar zichtbaar wordt door jou heen.’
Zo ben ik de laatste tijd gewend teksten in de ‘ik-vorm’ te lezen, als het gaat om Jezus’ woorden uit de Bergrede. Deze ‘preek’ van onze Heiland is te lezen in Matteüs 5: 1-8: 1. Voordeel hiervan is dat Zijn woorden heel direct bij mij binnen komen. Een reactie kan eigenlijk niet uitblijven…
Vrede, Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.