Lijdenstijd

Zondag 19 februari begint de lijdenstijd. Het is de periode waarin we ons voorbereiden
op het gedenken van Gods grote daden in Christus op de Goede Vrijdag en de Paasmorgen. In de morgendiensten lezen we dit jaar telkens passages uit het evangelie volgens Marcus. Hiermee is dus een einde gekomen aan de serie diensten over profetieën van Jesaja.
Om alvast een idee te geven welke Bijbelpassages aan de orde komen, geven we hierbij een overzicht:
– 19 februari: Marcus 14: 1-11, ‘Jezus met kostbare olie gezalfd’;
– 26 februari: Marcus 14: 12-31, ‘Het Pesachmaal’;
– 12 maart: Marcus 14: 32-42, ‘Gebedsworsteling in Getsemane’;
– 19 maart: Marcus 14: 43-52, ‘Arrestatie van Jezus’;
– 26 maart, doopdienst: Marcus 10: 32-45, ‘Jezus’ doop en onze doop’;
– 2 april, morgendienst, openbare geloofsbelijdenis:
Marcus 14: 53-73, ‘Jezus verhoord en verloochend’;
– 2 april, avonddienst: Marcus 15: 1-15, ‘Jezus voor Pilatus’;
– 7 april, morgendienst Goede Vrijdag met openbare geloofs-
belijdenis en avondmaalsviering: Marcus 15: 16-32, ‘Kruisiging
van Jezus’;
– 7 april, avonddienst Goede Vrijdag met avondmaalsviering:
Marcus 15: 33-47, ‘Het sterven van Jezus en zijn begrafenis’;
– 9 april, beide paasmorgendiensten: Marcus 16: 1-8,
‘De opstanding van Jezus’;
– 9 april, paasavonddienst: Marcus 16: 9-13, ‘Ongelovigen geloven’.