Liturgie wijk 3 en 4

Aanstaande zondag 1 september gaat het nieuwe beleid inzake liturgie in. Eerder hebben we daarover uitgebreid bericht gedaan. Op dit moment beperken we het tot de hoofdregel:

De klassieke liturgie (K) wordt in de vroege diensten gehanteerd. Dit betekent psalmen en gezangen uit de bundel van 1773.

In de late diensten is er ruimte voor het zingen van psalmen of liederen uit de bundel Weerklank (W).

Wel is er een verschil welke kerkenraad de verantwoordelijkheid voor de dienst draagt:

Onder verantwoordelijkheid van kerkenraad wijk 3 is er ruimte voor 1 psalm en 1 bijbellied (1-101) uit de bundel Weerklank.

Onder verantwoordelijkheid van kerkenraad wijk 4 is er ruimte voor maximaal twee psalmen of liederen uit de gehele bundel Weerklank.

De komende weken gaan we volgens dit schema te werk. Rond bijzondere dagen geldt een afwijkend rooster. Daarover zullen we t.z.t. nader berichten.

Enkele weken geleden werden we als gemeente erop gewezen hoe belangrijk het is een zingende gemeente te zijn. Het is onze wens dat we ons als gemeente daardoor laten leiden in de liturgie.