Liturgieën op de mail

Vele gemeenteleden beluisteren ’s zondags de diensten via kerkradio of internet. Soms is het moeilijk te schakelen van het ene naar het andere liedboek of wordt een lied uit nog een andere bundel gezongen. Gemeenteleden die zich hiervoor bij ds. G.J. Mink  aanmelden kunnen steeds in de loop van de week voorafgaand aan de dienst een mail met de opgave van de te zingen liederen ontvangen. Schroom niet van deze mogelijkheid gebruik te maken. Er gingen er u al voor.