Liturgieverspreiding wijken 1 en 2

Per 1 juli 2013 is de liturgieverspreiding voor de wijken 1 en 2 in andere handen
overgegaan.
Het is gelukt om dit stuk werk in de gemeente onder te brengen bij de broeders
W. (Willem) ’t Jong (Weresteijn 63, 3363 BM tel. 773176) en L.J.D. (Luc) Zonnenberg
(Vermeerstraat 56, 3362 XW tel. 419705).
Het gaat om verspreiding van liturgie├źn bij aan huis gebonden radioluisteraars
die zich hiervoor aangemeld hebben.
Liturgie├źn worden verspreid bij diensten Kerst, Pasen en Pinksteren, Belijdenisdiensten,
Open Deurdiensten en Jeugddiensten en ook doopdiensten wijk 1.
Ook voor de Bezinningsavonden in de Stille Week wordt een liturgie bezorgd.
Namens onze Hervormde Gemeente willen we onze hartelijke dank uitspreken
aan de familie J. Bisschop (Zuiderzeestraat 8, 3363 CZ Sliedrecht, die dit mooie
stuk gemeentewerk samen ruim 12 jaar heel getrouw en nauwkeurig hebben
gedaan. Hartelijk dank en van harte Gods Zegen toegewenst in ons midden.

Namens de kerkenraden van wijk 1 en 2.