Liturgische aanpassing

Gelukkig mogen er weer meer gemeenteleden naar de kerk. Omdat we niet mogen zingen (alleen voor de zangers van dienst, onder wie de predikant, geldt een uitzondering), we geen collecte op de normale manier kunnen houden, we willen voorkomen dat kerkgangers toeschouwers worden en de liturgische ruimte iets krijgt van een schouwburg, hebben we als kerken-raden gezocht naar mogelijkheden om toch de wederkerigheid te bevorderen. Uiteraard kunt u de liederen met gesloten mond meeneuriën. Playbacken kan natuurlijk ook. Het belangrijkste is dat u de liederen in uw hart meezingt. Maar bovendien dachten we er goed aan te doen een aantal onderdelen van de liturgie door allen hardop te laten zeggen. Hierbij denken we aan het gezamenlijk uitspreken van het ‘votum’ (‘Onze hulp…’), een kort gebed van schuldbelijdenis (morgendienst), de Apostolische Geloofsbelijdenis (avonddienst), het ‘Onze Vader’ en het ‘Amen’ (1x) na de zegen. Het zal wel even wennen zijn. Maar wat dat betreft hebben we in de afgelopen periode best blijk gegeven van aanpassingsvermogen.