MAATREGELEN in verband met CORONAVIRUS

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet op 15 maart jl. besloten om alsnog de scholen en de kinderopvang in Nederland te sluiten. Horecagelegenheden en sportclubs moesten vanaf 15 maart 18.00 uur eveneens de deuren sluiten. De maatregelen gelden tot en met 6 april. Dit heeft tot gevolg dat wij het beleid ten aanzien van de zondagse erediensten, alsmede alle andere activiteiten en vergaderingen tot en met 6 april handhaven.

Rondom de kerkdiensten

– Voor de erediensten, die de aankomende zondagen gepland staan, betekent dit concreet dat deze, net als afgelopen zondag 15 maart wel doorgaan, maar zonder kerkgangers. Alleen predikant en afvaardiging kerkenraad. Wij streven er naar om de kwaliteit van de beelden van de kerkdiensten te verbeteren.

Pastoraat

– Pastorale bezoeken aan ouderen worden beperkt tot de strikt noodzakelijke bezoeken.
– Pastorale gesprekken zullen zoveel mogelijk telefonisch gevoerd worden.

Gemeenteleven

– Tot nader order worden alle activiteiten en vergaderingen geannuleerd in verband met het vermijden van sociale contacten.

Communicatie

– Voor de actuele landelijke stand van zaken verwijzen wij u door naar de site van het RIVM en de Rijksoverheid.
– Voor de actuele stand van zaken in onze gemeente verwijzen wij u naar de website van de Hervormde Gemeente Sliedrecht en het kerkblad.

Ten slotte

Wij beseffen dat de bovengenoemde maatregelen een grote impact hebben op het gemeenteleven. Wij vragen dan ook om uw begrip en bovenal om uw voorbede. Laten we elkaar aanmoedigen om in deze onzekere tijden ons vertrouwen op God te stellen. Daarnaast moeten we met elkaar omzien naar de ouderen in de gemeente en nagaan wat wij voor hen zouden kunnen betekenen. Laten we hen in deze bijzondere omstandigheden niet vergeten.

Namens de Algemene Kerkenraad

Wim Dunsbergen, preses

Dick van ‘t Hoff, scriba