Mannaclub groep 3 en 4

Deze Mannaclub is erg groot. Dat is gelukkig, maar de leiding komt handen tekort.
Er is dringend een vierde teamlid nodig dat liefde voor kinderen en het clubwerk heeft
en over organisatorische vermogens beschikt. De bijeenkomsten zijn donderdags om
de week van 18.30 tot 19.30 uur.
Nadere informatie bij Colette van de Bergh, Batelier 15, 0184 750374.