Mannenkring

Beste mannen,
De mannenkring gaat ook dit seizoen weer door op de donderdagavonden. Graag wil ds. Sparreboom  u/jullie uitnodigen om mee te doen, ook als u nog nooit hebt meegedaan of eerder bent afgehaakt. Het is geweldig om ook op een doordeweekse dag met elkaar te spreken over Gods grote daden, toen en nu. We beginnen op donderdagavond 1 oktober. We willen ongeveer 1 maal in de 3 weken bij elkaar komen om na te denken over het leven van Mozes, de grote leider van het oude testament. Maar ook werd hij een vriend van God genoemd en sprak God met hem van aangezicht tot aangezicht. God vormde hem van iemand die doodslag pleegde om tot de meest zachtmoedige man op aarde. We kunnen er denk ik veel van leren, maar vooral van de weg die God met hem ging en met ons wil gaan. Bij de voorbereiding zal ds. Sparreboom gebruikmaken van het boekje “Zoals Mozes” van Henk Binnendijk. Voor wie dit ook zou willen hebben, los is dit is niet meer verkrijgbaar. Maar het is wel samen met een ander boekje, “De Tabernakel”, uitgegeven. Dat nieuwe boek heet nu “Met God in de Woestijn” en kost € 17,50. Maar ook zonder boekje wordt het goed te volgen op deze avonden, dus voel u niet verplicht. Hierbij nog het schema van alle avonden zodat u het vast kunt invullen in de agenda: 1 en 22 oktober, 19 november, 10 december, 7 en 28 januari, 18 februari, 10 en 31 maart, 21 april, 12 mei. We hopen en bidden met elkaar op zegenrijke avonden waarin we HEM ontmoeten.