Mannenvereniging OdS

Eerder dan verwacht en gehoopt is een einde gekomen aan onze 2-wekelijkse bijeenkomsten van dit seizoen. Wat niet gestopt is, is onze roeping om het geleerde onderwijs van afgelopen seizoen toe te passen in ons eigen leven, uit te dragen in onze samenleving en door te geven aan de volgende generatie. Laat het ons een zorg zijn, dat de komende generatie, die alles afweet van moderne techniek en social media, ook kennis heeft van een leven in de vreze des Heeren. Als we in de wereld gezonden worden om een roeping te dragen van Godswege, om daar te leven in Christus’ naam, dan vraagt dat een geestelijke voorbereiding. Waarbij een gemeente een aankomende generatie met raad en daad en voorbeeld ter zijde kan staan. Laten we het daarin ook verwachten van de Opgestane Vorst van Pasen en de Heilige Geest van Pinksteren.

We zien uit naar een nieuw seizoen, D.V. september 2020. Met de leden die zich opgegeven hebben voor een inleiding zullen we per e-mail of telefoon e.e.a. afstemmen om te komen tot een nieuw vergader- en bijbelrooster. Zodra dit kan, zullen we dit rooster naar alle leden doormailen of in de brievenbus stoppen. Tot die tijd hopen en bidden we om Gods bescherming (Psalm 91).