Mannenvereniging OdS

Ook als mannenvereniging annuleren we tot nader bericht onze 2-wekelijkse bijeenkomsten in verband met het vermijden van sociale contacten. Zodra er enig zicht is om op verantwoorde wijze te vergaderen hopen wij dit weer via het Kerkblad te melden. Een en ander in goed overleg met degenen die zich opgegeven hebben voor een inleiding. Tevens melden wij hierbij dat ook de voor 4 april geplande huishoudelijke vergadering te Veenendaal van de Mannenbond geannuleerd is. Laat de huidige coronacrisis ons tot verootmoediging brengen voor Gods aangezicht. En in dit besef bidden en belijden we met de psalmdichter; ‘In de grootste smarten, blijven onze harten, in den Heer gerust’.