[Margaret] Bericht uit Engeland

Enige weken geleden heb ik het heerlijk warme Kameroen verwisseld voor het koude, regenachtige Engeland. In Engeland zal ik een aantal maanden wonen en studeren. In Gloucester (zeg: Gloster) aan het Redcliffe College om precies te zijn. Dit is nodig om mijn werk in de toekomst op een goede en professionele manier voort te kunnen zetten. De eerste paar weken hebben we ons bezig gehouden met het begrijpen van de ‘communicatie van betekenis’; een bepaald concept kan heel vanzelfsprekend zijn in de ene cultuur, maar in een andere cultuur kan hetzelfde concept heel anders opgevat of zelfs verkeerd begrepen worden. Het is heel erg belangrijk om hier rekening mee te houden tijdens het vertalen van de Bijbel. De Bijbel kan niet zomaar letterlijk, woord voor woord, vertaald worden. Dit zal namelijk tot heel veel misverstanden leiden. Het is dus heel belangrijk om te onderzoeken wat de schrijver bedoeld heeft, toen hij een bepaald bijbelgedeelte schreef. Afgelopen maandag ben ik begonnen met het vak ‘Vertalen’. Tijdens dit vak zullen we alle eerder geleerde dingen in de praktijk brengen door bepaalde bijbelgedeelten te vertalen. Zomaar een weetje: ‘Saaie’ geslachtsregisters die veelvoudig voorkomen in de Bijbel, hebben voor ons misschien weinig betekenis, maar ze zijn heel belangrijk in bepaalde andere talen/culturen! Het wel of niet hebben van een geslachtsregister maakt voor hen het verschil uit tussen feit en fictie. Het weglaten of slecht vertalen van die registers zou dus voor deze culturen de geloofwaardigheid van de tekst wegnemen.