Materiaal Startzondag 2019 beschikbaar

Veel gemeenten beginnen binnenkort al met de voorbereidingen voor de Startzondag in september. Dit jaar biedt de dienstenorganisatie materiaal aan rond het thema ‘Een goed verhaal’, vol handvatten om op nieuwe en creatieve manieren met de Bijbel aan de slag te gaan.

‘Een goed verhaal’ is een vervolg op het thema van vorig jaar, ‘een goed gesprek’, licht projectleider Floor Barnhoorn toe. Prof. dr. Maarten Wisse schreef op verzoek van de synode een nota over het geloofsgesprek, met de titel ‘De Bijbel in het midden’. ‘Daarin pleit hij ervoor geloofsgesprekken te voeren rondom de Bijbel. De Bijbel ligt als boek van God immers aan de basis van ons geloven. En als we leren met de verschillende stemmen in de Bijbel om te gaan, zijn we ook beter in staat om elkaars verschillende manieren van geloven te begrijpen en te aanvaarden.’ Het voeren van gesprekken rond de Bijbel is niet vanzelfsprekend, ziet Barnhoorn. ‘In veel gemeenten is er een bepaalde verlegenheid om met de Bijbel aan de slag te gaan. Dat komt ook omdat bijbelteksten of -verhalen niet automatisch als ‘goed verhaal’ worden ervaren. Een bijbelverhaal moet je eigen verhaal raken, anders blijft het te abstract. Door de vraag te stellen: ‘Wat betekent dit voor mij?’, of: ‘Wat zegt God hierdoor tegen mij?’ ontstaat een wisselwerking tussen het verhaal uit de Bijbel en je eigen verhaal. Dan wordt de Bijbel een spiegel voor ons dagelijks leven.’

Aanbod
Rond het thema ‘Een goed verhaal’ wordt allerlei materiaal aangeboden. ‘Vrijwel elke gemeente heeft met de predikant of kerkelijk werker natuurlijk al een expert in huis als het gaat om de Bijbel. Die doet elke zondag haar of zijn best om ‘het goede verhaal’ bij de mensen te brengen. De materialen die de dienstenorganisatie aanbiedt, zijn een aanvulling daarop. Allereerst is er allerlei bijbelstudiemateriaal beschikbaar, waaruit gemeenten kunnen kiezen. Maar er worden ook werkvormen aangeboden om op een nieuwe, levendige manier met de Bijbel aan de slag te gaan, in de kerk en daarbuiten. Zo zijn er werkvormen beschikbaar die gebaseerd zijn op bibliodrama. Daarbij stap je letterlijk in een verhaal: je verplaatst je in een bijbels personage en stelt je voor: wat zou deze persoon denken, voelen en zeggen? Ook worden meditatieve werkvormen aangeboden, waarbij het gaat om stil worden, een tekst lezen en herlezen, en afdalen in je binnenste. Je vraagt je af: ‘Wat heeft deze tekst mij te zeggen?’ Of: ‘Wat heeft God mij door deze tekst te zeggen?’’

Voor de hele gemeente
Naast creatieve en meditatieve werkvormen zijn er werkvormen voor kinderen en jongeren, liturgische suggesties voor de kerkdienst en een spel dat met de hele gemeente gespeeld kan worden. Barnhoorn: ‘Daarnaast is er materiaal voor het nieuwe seizoen dat in september van start gaat. Zo is er bijvoorbeeld een opzet beschikbaar voor groothuisbezoek en worden er ideeën aangeboden voor bijbelgebruik in het pastoraat.’ Het aanbod is divers en gemeenten kunnen zelf kiezen van welk materiaal ze gebruik willen maken, benadrukt hij. ‘Het zou mooi zijn als het aanbod gemeenten stimuleert om vaker de Bijbel te openen.’

Op protestantsekerk.nl/startzondag vindt u alle materialen bij de Startzondag.

 

(Bron: Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk in Nederland)