Mattheüspassiedienst

Misschien is het goed alvast in de agenda te noteren: zondagavond 3 april om 18.00 uur is er in de Grote Kerk een ‘passiedienst’. Het gemengde koor Nova Voce uit Papendrecht zal met name de koralen uit Bachs Matthäuspassion ten gehore brengen. De artistieke leiding van het koor is in handen van Edwin Vooijs en Ilona van Grondelle-de Kievit. E
r is samenzang van veel lijdensliederen. Uiteraard lezen we het lijdensevangelie uit Matteüs 26 en 27. Het belooft een heel bijzondere dienst te worden. Geschikt om ook andere belangstellende uit te nodigen en zo ons voor te bereiden op Goede Vrijdag.