Meeleven

We leven mee met allen die werkzaam zijn in de zorg en die met lede ogen de besmettingen zien oplopen. Weten dat de ziekenhuizen opnieuw overspoeld zullen worden door zieken en dat de reguliere zorg niet geboden kan worden, zal hen zeer zwaar vallen. Ook in de ouderencomplexen groeit het aantal zieken, wat leidt tot (op)sluitingen en veel verdriet. Natuurlijk zijn de vooruitzichten voor niemand echt rooskleurig. Bedenk dit, wanneer je het moeilijk hebt met het aantal mensen waarmee je aan het kerstdiner mag, dat al deze regels er niet zijn om ons dwars te zitten, maar om solidair met elkaar de lasten te dragen. Als we aan het ECHTE kerstfeest denken, was dat ook sober. Maar…. zo kostbaar is er nooit meer een kerstfeest geweest. Laten we er een biddend kerstfeest van maken, waarbij we mogen uitzien naar het Licht dat zeker komt!

Voor iedereen goede Kerstdagen en een Gezegend 2021,
Mieke van ’t Veer