Meeleven

In onze wijkgemeente is er in diverse huizen zorg met betrekking tot de gezondheid, al of niet corona gerelateerd. We leven mee en dragen hen en degenen met wie ze in het bijzonder verbonden zijn op aan de trouwe hoede van onze hemelse Vader.

Ds. G.J. Mink