Meeleven

We leven mee met jongeren voor wie deze periode wel extra zwaar is. Kinderen mogen naar de basisschool, waar ze massaal nog nooit zo naar hebben uitgekeken als nu.
En hun ouders met hen. Maar de jongeren moeten nog steeds digitaal hun lessen volgen. Hopelijk komt er nu enige verlichting maar het ‘scherm’ zal wel thuissituatie zijn. Dat valt niet mee.
Eindexamenleerlingen kunnen wel fysiek aanwezig zijn op school, maar studieritme houden is moeilijk evenals het wegwerken van achterstanden. En hoe zal het examen straks uitpakken en het diploma door anderen gewaardeerd worden?
We bidden jullie de zegen van de Heer toe.

Goede dagen gewenst en een vriendelijke groet,
Mieke van ’t Veer