Meeleven

Ook blijven we maar tobben met corona en de hiermee gepaard gaande maatregelen.
Ze leiden hier en daar niet zozeer tot ‘burn-out’, maar tot ‘bore-out’. Vermoeidheid en depressieve gevoelens zijn de meest voorkomende klachten. Deze worden veroorzaakt door ‘onderbelasting’: mensen hebben te weinig te doen en te weinig uitdagingen. Dit
leidt tot verveling. Helaas kunnen we zomaar niet de knop omdraaien. De samenleving
in haar geheel heeft ermee te maken.
En als er dan steeds maar geen stip op de horizon is of die horizon telkens wordt verplaatst, is het zeer zwaar. Het komt dus op volharding aan. Zeker, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Laten we in ieder geval proberen niet alleen maar vooruit te kijken, maar vooral naar Boven te kijken. Daar zetelt Hij die uitnodigt alle vermoeienissen en lasten aan Hem te schenken. Hij zal dan rust geven.
Vanwege zijn ultieme zorg voor ons!