Meeleven

We leven mee met hen die zuchten onder de gevolgen van het coronavirus. Dat is natuurlijk de hele samenleving, maar voor sommigen geldt het wel in bijzondere mate. Besmetting, quarantaine, eenzaamheid, angst, verontwaardiging. Allerlei feiten en gevoelens die je in je leven zo kunnen belemmeren. Zorgelijk is ook dat we het contact
met elkaar wat kwijtraken voor mijn gevoel. En dan bedoel ik niet mogelijke contactmomenten rondom en in de kerk. Dan bedoel ik vooral dat de ‘bubbels’ naast elkaar staan. Er lijkt nauwelijks meer sprake van dialoog. De mogelijkheid dat de ander
het beter weet dan jezelf lijkt al bij voorbaat verworpen te worden.
Boven mijn bureau hangt de tekst die ik kreeg toen ik openbare belijdenis van mijn geloof aflegde: ‘Ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was’. Zou het voor ons allemaal niet een idee zijn om te kijken wat dit woord van de Heer voor praktische toepassing vraagt? Onder ons zal het toch niet gaan als in de wereld….?

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier, ds. G.J. Mink