Meeleven

Meeleven
Het hele jaar werd gestempeld door de coronapandemie. Velen zijn een of meerdere keren in quarantaine geweest.
Er waren tal van gemeenteleden besmet met corona. Ook stierven onder ons mensen aan deze ziekte. Het maakte het leven zwaar. Hierbij komen nog de grote tegenstellingen in de maatschappij.
Mensen met verschillende opvattingen gaan elkaar mijden, spreken over in plaats van met elkaar. Ook dat ging onze gemeente niet voorbij.
Op nieuwjaarsdag 2021 lazen en overdachten we de indrukwekkende Psalm 91.
Een nieuwe bewerking verwoordt het begin als volgt:
Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.
Hopelijk is dat in de terugblik over het bijna verstreken jaar en de bezinning op het leven van vandaag een troostrijke wetenschap. Want alleen zo konden we dit jaar doorkomen. Alleen zo kunnen we, elkaar vasthoudend, het nieuwe jaar ingaan.

Ten slotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier. Van harte wensen mijn vrouw en ik u Gods zegen op het kerstfeest en in het nieuwe jaar.

Ds. G.J. Mink.