Meeleven

Ook in onze wijkgemeente zijn er leden getroffen door het coronavirus. We leven met hen en hun huisgenoten mee. Gelukkig kunnen we constateren dat de aantallen nieuwe ziekenhuisopnames, sterfgevallen ten gevolge van corona, en benodigde IC-bedden in de afgelopen weken zijn afgenomen. Hopelijk zet deze ontwikkeling zich door. Dit betekent overigens direct ook goed nieuws voor diegenen die wachten op behandeling in het ziekenhuis, uitgesteld vanwege de coronacrisis. Zij kunnen nu verder geholpen worden. We bidden om zegen hierover.
In de berichtgeving wordt vaak aandacht gevraagd voor eenzame en kwetsbare ouderen. Terecht. Maar er zijn ook veel eenzame jongeren momenteel. Helaas niet weinigen verkeren in kwetsbare levensomstandigheden, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld.
‘Let een beetje op elkaar’ is een veelgehoorde slogan. Laten we dit inderdaad in praktijk brengen!