Meeleven

In dit rubriekje van de wijkberichten noemen we vaak de namen van hen die in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Voor zover ik weet, was dit in de afgelopen week niet het geval. Maar dat wil niet zeggen dat er geen meeleven hoeft te zijn. Er zijn ook onder ons velen die nauwelijks meer uit huis kunnen komen, vanwege ziekte of ouderdom. Er heerst hier en daar eenzaamheid. Sommigen maken zich grote zorgen over de toekomst, vooral over de vraag hoe men de eindjes aan elkaar zal kunnen knopen, nu de inflatie hoog is en de energieprijzen niet of nauwelijks meer te betalen zijn. Dit alles kan een mens minstens zoveel terneerdrukken als een ziekenhuisopname.
Laten we toch vooral omzien naar elkaar, naar het apostolisch woord elkanders lasten dragen, elkaar in gebed opdragen aan de Heer, onze God. Hij is het die in onze nood wil, kan en zal voorzien. Hierbij schakelt Hij trouwens wel zijn Kerk in.