Meeleven

Mensen maken soms veel mee. Heel ingrijpende dingen. Zaken die openbaar zijn. Gebeurtenissen die verborgen gehouden worden. Allen met een grote impact. Ziekten, zonden, wonden. Ook onder ons. Misschien ook in heftige mate bij u. Toen ik zondag tijdens de dienst zo rondkeek en me realiseerde wie er met ons nog verbonden waren via internet, zag ik mensen met hun levensverhaal, die geraakt kunnen worden door de woorden van de Heer. Ter bemoediging of ter correctie. Of in beiderlei zin. Laat je door de Heer vinden. Want dan kun je verder. Dan komt er in je levensverhaal geen punt, maar een komma. De Heer zegene ons allen.

Een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier,
ds. G.J. Mink.