Meeleven

Meeleven
Vooral onder de wat oudere gemeenteleden speelt er heel wat aan zorg en moeite, ook binnen onze wijk. Hierover kunt u lezen in de bijdrage van onze ouderenpastor Harm Jansen. Hij, de ouderling ouderenpastoraat, de bezoekbroeders en -zusters, en waar nodig ondergetekende, zijn hier samen bij betrokken. Mooi om die betrokkenheid óók te zien in de vaak vele blijken van meeleven die onderling in de gemeente worden gewisseld. Dat doet altijd goed!

Een hartelijke groet,
ds. Michiel Vastenhout