Meeleven

In veel gezinnen gaat het volgende week anders dan in de afgelopen weken.
Kinderen van de basisschoolleeftijd mogen weer naar school. Ik heb al van veel kinderen gehoord dat ze het heel fijn vinden. Je ziet je vriendjes en vriendinnetjes weer. Het wordt weer een beetje normaal.
Ouders worden ook weer enigszins ontlast. Ze hoeven hun kinderen dan minder te begeleiden met het schoolwerk, soms een hele uitdaging, zeker als je ook nog moet ‘thuiswerken’.
Toch vonden heel wat ouders het ook best gezellig dat ze hun kinderen in de afgelopen periode meer gezien en meegemaakt hebben. Dan is het ook wennen, hoe goed het ook is dat de kinderen weer iets van het normale ritme kunnen oppakken.
Niet alleen is er ontlasting, er is ook bezorgdheid. Zal het goed gaan? Waaraan stel ik mijn kinderen bloot? Een vergelijkbare vraag klinkt uit de hoek van de leerkrachten: Waaraan stel ik mezelf bloot?
Het is allemaal best ingewikkeld. Misschien kunnen deze woorden van de apostel Paulus behulpzaam zijn: ‘De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus behoeden’ (Filippenzen 4: 5-7).