Meeleven

We leven mee met hen in wier midden een lege plaats gekomen is.
Afgelopen zondag hoorden we in de kerk van het heengaan van twee leden van onze gemeente:  Alie Vermeulen-de Jong en Klaas de Waard. We bidden om troost.
Hierbij denken we ook aan diegenen die kortere of langere tijd geleden een geliefde moesten missen. Verlies gaat nooit over. Maar er is wel een weg naar de toekomst.
De Toekomst van God ook. Alle tranen zullen eens van de ogen worden afgewist.
Geen rouw, verdriet, pijn en moeite meer. Wat verlang ik naar die Dag. Laten we nu
en zondag bij de viering van het Heilig Avondmaal bidden: ‘Maranatha’, kom, Here
Jezus, vervul al uw beloften en voltooi het werk dat U begonnen bent!