Meeleven

Meeleven
Het ‘gewone‘ leven is weer van start gegaan. Kinderen gaan weer naar school en ook in het voortgezet onderwijs zijn de klassen weer gevuld. Spannend is dit allemaal wel, voor ouders, die hun kinderen weer moeten overgeven, voor leerkrachten, die soms zelf tot een risicogroep behoren, maar toch weer voor volle klassen moeten staan, en niet in de laatste plaats ook voor de leerlingen, waarvan vooral degenen op het voortgezet onderwijs, een nieuwe fase ingaan, waarbij ze voor het eerst sinds het begin van de coronatijd weer in volle klassen zitten. Voor sommigen heerlijk, voor anderen druk en eng. De brugklassers, die voor het eerst kennis hebben gemaakt met hun klassen en alle regels en regeltjes, waar je momenteel mee moet dealen. Laten we met elkaar hopen en bidden dat deze start goed mag zijn en dat we weer verder mogen met onderwijs, zoals we dat toch eigenlijk wensen.
We leven ook mee met de chronisch zieken, met eenzame mensen en met hen die psychische zorgen hebben. Gods zegen gewenst!