Meeleven

Meeleven
Inmiddels zijn de regels omtrent corona weer behoorlijk aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor ons als kerk en voor onze activiteiten. Opnieuw mogen we elkaar minder vaak ontmoeten en wordt het risico weer groter op een besmetting. Kijk daarom weer meer naar elkaar en naar de kwetsbaren om. Haal eens boodschappen voor een naaste, bel ze eens op. En bidt voor elkaar en voor onze chronisch zieken, voor eenzame mensen en voor hen die psychische zorgen hebben. Gods zegen gewenst!

Goede dagen gewenst en een vriendelijke groet, Mieke van ’t Veer.