Meeleven/vakantie

Meeleven
We leven mee met en bidden voor een ieder die het moeilijk heeft; of het van lichamelijke aard is of psychisch is, van kortere duur of al langere tijd. Niet alle leed en verdriet van de ander is zichtbaar voor ons als mensen; God ziet ons echter altijd. Laat dat ons troosten en kracht geven.

Vakantie
Ds. G.J. Mink en zijn vrouw hebben nog vakantie. Wilt u in voorkomende pastorale situaties contact opnemen met uw blokouderling of met mij, scriba van onze wijkkerkenraad?
Ik heb naast de gegevens die in het kopje van de wijkberichten staan, ook nog een mobiel nummer: 06-15 53 54 80.

Een hartelijke groet vanuit Wijngaarden,
Heleen van der Vlist-de Bruijn