Meeleven

Aan den lijve hebben ds. G.J. Mink en zijn vrouw in de afgelopen week meeleven mogen ervaren. Wat kwamen er, waar zij beiden ziek te bed lagen, een aanbiedingen binnen voor het doen van boodschappen. Heel wat keren werd hen door gemeenteleden een maaltijd gebracht. Heel hartelijk dank daarvoor. Uiteraard kwam niemand binnen, want we moeten tenslotte afstand tot elkaar houden. Maar op elkaar letten en er voor elkaar zijn, kan ook gestalte krijgen door afzien van fysiek contact.
Dit alles neemt niet weg dat er ingrijpende maatregelen door de regering genomen moesten worden. De zorg- en verpleeghuizen zijn voor bezoek gesloten. Eenzaamheid van ouderen en kwetsbaren wordt erdoor vergroot. En ook voor mensen die graag hun geliefden willen bezoeken is het soms moeilijk te aanvaarden.
Ook voor jullie, jongens en meisjes, is het heel naar. Je kunt niet meer naar opa en oma. Je ziet je vriendjes en vriendinnetjes niet meer in de klas. Sporten met anderen gaat niet meer. Dat is echt heel naar. En we weten niet hoe lang het allemaal zal duren. Misschien word je ook wel een beetje bang. Jullie kennen toch nog wel het versje:
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm te keer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
Vanwege de Coronacrisis heeft de kerkenraad besloten dat het bezoekwerk tot het uiterste minimum zal worden beperkt. We beseffen dat dit een ingrijpend besluit is, maar we menen dat het niet anders kan. Wel zullen we proberen via de telefoon contact te onderhouden. Schroom niet met uw blokouderling, onze ouderenpastor of met ds. Mink in voorkomende gevallen contact op te nemen.
Laten we vooral op elkaar letten. Misschien kan het sturen van een kaartje of een appje, het plegen van een telefoontje ook veel betekenen.
Kyrie eleison. Heer, ontferm U.

Gemeenteleden met een klein netwerk
Onze diaconie en Spring In zijn bereid extra hulp te bieden aan hen die een klein netwerk hebben en toch nu hulp nodig hebben. Ze kunnen misschien niet gemakkelijk de deur uit of zijn ziek. Buiten het gewone vrijwilligersbestand zijn er al gemeenteleden die zich gemeld hebben om extra bijstand te verlenen, bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen. Een mooi initiatief. Dit is echt ‘omzien naar elkaar’! Schroom niet van deze mogelijkheid gebruik te maken.