Meer kerkgangers

Vanaf woensdag 28 april versoepelde de regering de beperkende maatregelen. Als gevolg hiervan kunnen ook enkele kerkelijke activiteiten weer worden opgestart. Voor het fysieke bezoek van de kerkdiensten zijn ook meer mogelijkheden gekomen.
In de Maranatha Kerk kunnen we nu 70 in plaats van 30 gemeenteleden ontvangen, in de Grote Kerk zelfs 90. Voor sommigen van ons is het misschien nog wel wat ‘eng’, want de besmettingscijfers willen nog niet erg dalen. Toch achten de verantwoordelijke minister (Grapperhaus), de samenwerkende kerken in Nederland en ook onze eigen Algemene Kerkenraad het verantwoord tot deze verruiming over te gaan. Alles uiteraard met inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen. Maar, om een woord van de apostel aan te halen: ‘Ieder zij voor zijn eigen gemoed ten volle verzekerd’.
Toch hoop ik dat velen de weg naar onze kerkgebouwen weer zullen vinden. Het is zo belangrijk dit ritme te houden en zo de zondag ook aan de Heer te wijden. Niet in de laatste plaats voor de gezinnen die we nu ook graag weer zouden
ontmoeten. Het bleek de laatste tijd soms best een uitdaging om zelfs maar 30 gemeenteleden zich te laten inschrijven. En zeker, gemeentezang is nog niet mogelijk, ontmoeting op een afstand, maar fysiek in het huis van de Heer te kunnen komen, is een zegen. Laat die zegen, als het even kan, niet aan je voorbijgaan. Toon hierin volharding die van discipelen wordt gevraagd.