Mini leesmarathon Roodletterbijbel: een terugblik

Vrijdag 25 januari hebben we een mooie dag mogen beleven rondom de presentatie van de Roodletterbijbel.
’s Middags zijn twee groepen 8 van de Anne de Vries school geweest om te lezen uit het Marcus evangelie.
Om 18.00 uur zijn Ton Spek en Ben van der Plas de marathon gestart in het Johannesevangelie.
Tot 22.45 uur heeft steeds een tweetal (in totaal 85 mensen) gelezen uit Gods woord, waar in deze versie van de Bijbel heel mooi tot uiting komt wanneer God of Jezus spreekt.
Deze vrijdag was er naast de presentatie van de Roodletterbijbel tijd en ruimte in de Grote Kerk om in alle rust te luisteren en mee te lezen in de Bijbel.
Indrukwekkend om eens een heel evangelie achter elkaar te lezen of te horen. We eindigden de marathon met de laatste woorden uit het Lucas evangelie: ‘Ze bleven voortdurend in de tempel om God te eren en te danken’.
We bidden of deze Bijbel, die aan velen is uitgereikt, ertoe zal bijdragen dat het Woord steeds verder ons dorp en de wereld door gaat.
Allen die hebben meegewerkt aan deze bijzondere activiteit nogmaals dank en zegen gewenst.