Ministry gebed

Zoals u/jij wellicht hebt gemerkt bieden we in de diensten in de Maranathakerk de mogelijkheid aan voor persoonlijk gebed na de dienst. Komende periode zal regelmatig iets uitgelegd worden over deze vorm van gebed. Een van de vragen die leeft is, wat er gebeurt nadat voor je gebeden is. Tijdens het gebed staat de gebedsvrager centraal.
We brengen de vraag en/of de dank voor God en vragen de Heilige Geest in en door ons
te werken. Na afloop ontvang je de zegen als je dat wilt. Er vindt daarna in principe geen nazorg plaats. We zullen als gebedsteam niet uit eigen beweging later aan u/jou vragen hoe het nu is en wat het effect van het gebed is geweest. Dat is zeker niet omdat we niet betrokken zijn, maar omdat we geloven in de werking van de Geest. We geloven dat God Zijn weg met je gaat. Ook vanuit vertrouwelijkheid en integriteit willen we niet dat je ongevraagd benaderd wordt door ons. Als er voor u/jou gebeden is en er is behoefte aan nazorg/vervolg in de vorm van pastoraat kan dat uiteraard wel aangeven worden. Dan verwijst het gebedsteam u/jou door. Dat doen we als gebedsteam echter nooit op eigen initiatief en dus alleen als je daar zelf om vraagt en ons toestemming geeft aanvullende hulp in te schakelen.